INICI

Segons les Nacions Unides (1998, Resolució A/52/13), la cultura de pau consisteix en una sèrie de valors, actituds i comportaments que rebutgen la violència i prevenen els conflictes tractant d’atacar les seves causes per solucionar els problemes mitjançant el diàleg i la negació entre les persones, els grups i les nacions. A partir d’aquesta definició la UNESCO va decidir posar en marxa una sèrie d’activitats pràctiques relacionades per tal d’impulsar dins i fora de l’organisme un profund diàleg sobre la cultura de pau, ja que la cultura de pau no pot ser únicament un bon discurs o un acopi de bones intencions sinó que ha de poder-se traduir en accions.

És en aquesta precisa filosofia on s’engloba el propòsit del present projecte, el qual pretén impulsar i fomentar la cultura de pau a partir d’un programa cultural d’acció dins d’un context territorial concret, la ciutat de Tortosa capital del Baix Ebre. Concretament, la seva seu és l’edifici modernista Casa Brunet, actual Cambra de Comerç. Allí l’il·lustríssim Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO 1987-1999 i actual president de la Fundació per una Cultura de Pau, degut al seu lligam tortosí va cedir l’any 2002 un llegat de 216 obres artístiques i més de 3.000 llibres. Aquest llegat majoritàriament està format per obsequis que el Sr. Federico Mayor va rebre durant els anys de direcció de la UNESCO, per tant tenim una sèrie d’objectes provinents de diversos països els quals els donen una visió general de la diversitat cultural, artística, social, econòmica i religiosa de tot el món.

L’Associació d’Amigues i Amics UNESCO Tortosa durant els últims anys ha custodiat aquesta riquesa cultural i ha lluitat per aconseguir que es fessin públics, gràcies a aquesta associació sense ànim de lucre des del 23 de maig del 2014 tots els tortosins i tortosines podem gaudir-hi del llegat del Sr. Federico Mayor.

Actualment s’estan estudiant els diversos objectes artístics i registrant els llibres per tal d’oferir al públic una exposició que permeti donar a conèixer el treball realitzat pel Sr. Federico Mayor al llarg de la seva vida i divulgar els valors de la cultura de pau. D’aquesta manera en el present projecte es pretén dissenyar accions culturals que assoleixin o s’emmarquin dins d’uns objectiu predeterminats:

  • Donar a conèixer les cultures del món i promoure el diàleg entre cultures
  • Reforçar la identitat cultural afrontant la integració de la diversitat cultural
  • Assegurar el dret a la educació sense cap tipus de discriminació
  • Difondre els valors de la cultura de pau amb experiències concretes

En definitiva aquest projecte d’acció cultural pretén oferir a l’Associació d’Amigues i Amics UNESCO Tortosa una proposta per exprimir els recursos amb el propòsit de complir els objectius citats. Aquesta potenciació i dinamització del llegat de Federico Mayor Zaragoza es vol vincular amb les seves arrels tortosines, amb el càrrec i trajectòria professional com a director general de la UNESCO i amb la diversitat cultural que conviu a les Terres de l’Ebre en l’actualitat, fomentant així els valors de la pau, la convivència i els drets humans.